onsdag 4 oktober 2017

Vi moderater vill ge varje barn en möjlighet att lyckas, oavsett bakgrund

Delårsbokslut efter tre års socialdemokratiskt styre. Efter en historiskt hög skattehöjning om cirka 75 miljoner kronor årligen har socialdemokraterna misslyckats med kommunens viktigaste uppdrag, välfärden och skolan. Endast 78 procent av eleverna som går ut nian klarar kunskapskraven och endast 74 procent av gymnasieeleverna går ut gymnasiet med godkänd examen efter 4 år. Redan efter år 6 i grundskolan är det 18 procent av eleverna som inte klarar kunskapskraven i grundskolan.
”Välfärdsverksamheterna ska hålla hög klass i nationella jämförelser och andelen elever som klarar kunskapskraven ska öka”.  Två fina och välformulerade mål, men båda får icke godkänt. Det största problemet med socialdemokraterna är inte deras iver att höja skatten utan att de bortprioriterar kvalitén i välfärden och vänder kärnverksamheten ryggen. Mandatperioden har handlat om att kraftfullt höja skatten, taffliga och dåligt skötta upphandlingar, segdragna försök att sälja kommunala fastigheter utan att lyckas, löst prat om att bygga kommunala hyresfastigheter utan att det har blivit någon verkstad samtidigt som de underbudgeterar både skola och socialförvaltning. Trots den extremt förmånliga räntesatsen, vilket ger kommunen cirka 70 miljoner kronor årligen, monterar man ner välfärden och slår sig för bröstet för att man höjt skatten med 75 miljoner kronor. Med chockskattehöjning och förmånlig ränta som utgångspunkt väljer socialdemokraterna med sina båda stödpartier att slakta välfärden och man går absolut hårdast åt skolan. Just nu har man dragit ner på 68 tjänster inom skolan, och man klarar ändå inte av att hålla budget. Barngrupperna i förskolan ska utökas till 22 barn. Så här skriver skolan i sin uppföljning: ”Som framgår ovan beräknades det vara 300 fler barn och elever i verksamheten 2017 jmf 2016 som skulle hanteras inom i stort sett oförändrade budgetramar”.
När skolan har denna extremt låga måluppfyllnaden kräver socialdemokraterna att rektorerna och lärarna ska klara av att ta in 300 fler barn i verksamheten utan att tillföra en enda krona. Det är ett hån mot alla de lärare och vuxna som jobbar och sliter för att alla barn och elever ska få en bra och värdig skolgång i vår kommun. Vidare skriver skolan i sin konsekvensbeskrivning: ”Större grupper och klasser kan påverka våra elevers förmåga att nå kunskapsresultaten. Flera av våra elever har svårt att ta till sig kunskaper i större grupp och det är inte alltid som möjligheten finns till gruppdelningar. Våra lokaler är inte heller alltid anpassade utifrån större grupper, vilket påverkar arbetsmiljön för eleverna. Forskning visar på att i grupper där det inte finns arbetsro och trygghet är det inte enbart barn i behov av särskilt stöd som blir förlorare utan även de barn som med lite stöd och trygg och lugn miljö på ett enkelt sätt hade nått kunskapsmålen tappar i resultat.”
Med denna bakgrundsbeskrivning vill jag vara tydlig med att vi moderater, till skillnad från socialdemokraterna, menar allvar med att ge vartenda barn möjligheten att lyckas, oavsett var man kommer ifrån, oavsett vad ens föräldrar jobbar med, oavsett om man får hjälp med läxor eller inte hemma, oavsett om ens föräldrar/förälder jobbar eller är beroende av försörjningsstöd. En av de viktigaste förutsättningen för att kunna göra en social resa, oavsett bakgrund, börjar i klassrummet. Därför tummar inte vi moderater på skolan, varken när det gäller undervisningstid, behöriga lärare eller ekonomiska resurser. Det är så sorgligt att se på när socialdemokraterna slaktar skolan, men det borde vara värre att bistå.
Camilla Brunsberg(M), oppositionsråd i Karlskrona


måndag 2 oktober 2017

Skyltarna på Björkholmen måste bort!Björkholmen är vårt ”Gamla Stan” med en pittoresk boendemiljö som bär på en unik kulturhistoria och är en del av vårt världsarv. Tyvärr så håller det socialdemokratiskt ledda styret i sin bilfientliga fanatism på att förfula Björkholmen. De har tagit bort 100 parkeringsplatser på Björkholmen, kvar finns cirka 75 parkeringsplatser och för att det ska gå att parkera på dessa platser håller man på att montera upp 60 fula färgsprakande parkeringsskyltar.

Jag krävde redan i juni att skyltarna på Björkholmen skulle tas bort. ”Det är inte rimligt att förfula och förstöra Björkholmens unika miljöer bara för att man ska kunna chockhöja parkeringsavgifterna. Vi moderater kräver att parkeringsskyltarna på Björkholmen tas bort”.


Kommunen tillsatte en dialoggrupp, och bjöd in boende, men uppenbarligen har man inte lyssnat. Jag var i förra veckan och besökte Björkholmen. Resultatet var fult. De boende var upprörda. Man har både lyckats förfula området och låtit bli att lyssna på våra kommuninvånare

Det finns skyltar i rabatter, utanför fönster, felvända skyltar, men värst av allt, 60 skyltar för att få fram 75 parkeringsplatser och man har mer än halverat antalet parkeringsplatser. De boende uttryckte uppgivet: ”Vi har klarat oss i över 40 år, låt oss betala parkeringsavgifterna men ta bort skyltarna och ge oss tillbaka våra parkeringsplatser”.

Vi moderater har en konstruktiv lösning: Skyltarna kan sitta där man angör Björkholmen, och gälla för hela bostadsområdet. Då behövs det inga skyltar på varje enskild gata, i varje enskild rabatt, eller utanför de vackra husfasaderna. Gör om, gör rätt, och förfula inte vår vackra stad.

Vi moderater lovar att vi tar bort skyltarna på Björkholmen när vi vinner valet 2018.

Camilla Brunsberg (M), oppositionsråd i Karlskrona

torsdag 14 september 2017

Jag står upp för våra kommuninvånares självklara rätt att välja själva och kommer att ta striden för valfrihet och kvalitet!

Idag gör jag studiebesök på Aspero, en av Karlskronas många friskolor, med anledning av den aktuella utredningen vinster i välfärden. I Karlskrona finns det flera friskolor, och vart fjärde barn har valt att gå i en fristående grundskola. Totalt har 2178 barn valt en fristående grundskolan eller gymnasieskola i Karlskrona. Om vinsbegränsning blir verklighet kommer kommunen sannolikt tvingas ta över skolor och verksamhet. Vi moderater står upp för våra kommuninvånares självkl...ara rätt att välja själva och kommer att ta striden för valfrihet och kvalitet. Välfärden ska vara ett område där du kan starta och driva företag, där du kan bestämma vilken arbetsgivare du vill arbeta hos och där du själv kan välja skola. Inom välfärdssektorn är det dessutom många kvinnliga företagare som driver företag. Ingen av vinstförbudsivrarna har någonsin ifrågasatt vinstuttag när företag tjänar pengar på asfalt, infrastruktur, fastigheter, sophämtning eller andra hårda områden som också finansieras av skattepengar. Vi står upp för våra kommuninvånares självklara rätt att själva välja och kommer att ta striden för valfrihet och kvalitet. Alla goda krafter måste tillåtas vara med för att utveckla och säkerställa en god och kvalitetssäkrad välfärd. Tack Anders Torstensson för ett bra besök!

tisdag 20 juni 2017

Inledningsanförande i budgetdebatten i Karlskrona kommunfullmäktige


Presidium, ledamöter, åhörare och media

Nu har det gått tre år av mandatperioden. Ni har haft tur med konjunkturen men det finns mycket i övrigt att önska.

Karlskrona är en kommun med fantastiska möjligheter. Vi har företag som bidrar till Sveriges BNP, medarbetare som gör vardagen bättre för våra kommuninvånare, kulturarbetare som inspirerar, idrottsföreningar med ledare som ser till att våra barn får självförtroende och kan utöva sin idrott.

Vår skärgård och boendemiljöer ger livskvalité.  Här kan man bo och trivas, skaffa barn och vilja bli gammal. I Karlskrona ska man känna trygghet, våga gå ut om kvällen, känna gemenskap och delaktighet. Och vi ska ha en skola i världsklass.

Helt enkelt en trygg, välkomnande, och framtidsinriktad kommun som växer och utvecklas.

Jag skulle kunna stanna där, för så enkelt skulle det kunna vara. Nu ser ju verkligheten ut så för en hel del, men långt ifrån för alla.

Jag tänkte börja med Skolan: som är den enskilt största frågan som vi inte har samsyn kring i budgeten.

Låt mig citera Lärarförbundet gällande likvärdighet: "alla elever ska få chans att nå sin fulla potential, oavsett vilken skola han eller hon går på". Det finns skolor i Karlskrona idag där färre än hälften av eleverna går ut grundskolan med godkända betyg. Likvärdigheten i Karlskronas skolor minskar och andelen barn med godkända betyg minskar.

I år genomför det S-ledda styret besparingar på 20 miljoner kronor på skolan.

Under kommande år blir det ytterligare besparingar, eftersom det S-ledda styret inte kompenserar för ökningen av antalet barn. Bristerna är redan idag uppenbara, hur ska det då bli under kommande år. Vi moderater skjuter till 51 miljoner kronor mer än det S-ledda styret under tre årsperioden.

Jobben. För många innebär dagens högkonjunktur, till skillnad från skolan då, att man får mer pengar att röra sig med.

Möjligheter för de med små jobbchanser brukar vid högkonjunktur öka. Istället står nu svagare grupperna längre bort från arbetsmarknaden och det nya utanförskapet drar isär samhället. Två utanförskapsområden finns i Karlskrona där inte ens hälften går till jobbet eller försörjer sig. 750 hushåll är idag beroende av försörjningsstöd i vår kommun, trots högkonjunktur och trots stor efterfrågan på arbetskraft.

Därför väljer vi moderater att satsa på vuxenutbildning och Navigatorcentrum och ställer stora krav på motprestation för att få tillgång till försörjningsstödet.

I Karlskrona ska alla känna Trygghet.

Socialförvaltningen brister idag bland annat på grund av stora besparingar. Man klarar inte av att utreda orosanmälningar. I veckan kunde vi läsa om en ung flicka, placerad på ett HVB boende som blivit utsatt för övergrepp. När man låter bli att polisanmäla en sådan här händelse sviker man inte bara den här flickan som flytt från krig och förtryck, man sviker också de tjejer och killar som växer upp i vårt land och man sviker alla generationer före oss som har jobbat och kämpat för jämställdhet.

Carin Götblad visar att i Sverige så lever uppskattningsvis 100 000 barn och unga i hedersrelaterat förtryck.

Antalet ärende relaterat till våld i nära relationer är högt. Under våren har man kommit i kontakt med i genomsnitt två fall gällande hedersrelaterat förtryck och våld varje vecka.

För att parafrasera AKB: Om man inte står ut med att se en tjej ta plats och leva fritt i Karlskrona, då får man gärna stanna hemma.

Vi moderater satsar 18 miljoner kronor mer än majoriteten på socialförvaltningen under treårsperioden. Orosanmälningar utsatta barn: 9 mkr, Våld i nära relationer: 3 mkr, Öka fältgruppen: 3 mkr, Hedersrelaterat våld och förtryck: 3 mkr.

I vår kommun ska det råda nolltolerans mot förtryck, nolltolerans mot våldsbejakande extremism och nolltolerans mot otrygghet. Därför lanserar vi en Trygghetsmiljonen och konkreta insatser för att stärka tryggheten.

Integration är en viktig förutsättning för trygghet, integration börjar i skolan om du är ung och på jobbet om du är vuxen

I Karlskrona ska det inte spela någon roll varifrån du kommer utan det viktiga är vad du vill och vart du är på väg

Med de avslutningsorden vill jag yrka bifall till den bästa budgeten, nämligen moderaternas budget för 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

torsdag 18 maj 2017

Moderaterna kräver att kommunen rustar upp och underhåller ridspåren i Bastasjö

Det S-ledda styret måste ändra sitt förslag om att orienteringsklubben, vardagsmotionärer och ryttare ska samsas i samma spår i Bastasjö.
 
Moderaterna i Karlskrona anser istället att kommunen ska rusta upp och säkerställa att befintliga ridvägar blir bättre underhållna, får en högre kvalité och utökas. De kräver nu att det S-ledda styret ändrar sitt förslag och istället rustar upp befintliga ridvägar och utökar dem.
 
Det är inte rimligt att det blir tillåtet att rida på de skid- och orienteringsspår som KSOK sköter och underhåller, som S-styret föreslår i de nya kommunala ordningsstadgarna. Istället måste kommunen utöka och förbättra separata ridvägar i Bastasjö.
 
-Tyvärr finns det idag ett förslag om att orienterare, vardagsmotionärer och ryttare ska behöva trängas i samma spår. Vi moderater anser att det finns ett stort ansvar att hitta sammarbetslösningar som är bra för alla. Därför vill vi moderater att kommunen tar initiativ till att befintliga ridvägar rustas upp, får ett bättre underhåll så att ridvägarna får en bättre kvalité och utökas, skriver Camilla Brunsberg i ett pressmeddelande.
 
Om man ser på hur föreningsbidragen är fördelade i kommunen så går den största delen av pengarna till idrotter där flest killar är delaktiga.  Moderaterna har länge arbetat för att pengar ska fördelas mer jämt mellan tjejer och killar.
 
-Ridsporten är en idrott som tilltalar både tjejer och killar, och i dagsläget är det en övervägande majoritet av tjejer som rider. Kommunen måste lösa så att även ryttarna kan rida i Bastasjö. Det finns ridspår men de behöver rustas upp, underhållas så att de inte växer igen. Kvalitén behöver höjas så att underlaget blir bättre, fortsätter Brunsberg.
 
- Om det krävs måste kommunen skjuta till pengar. Självklart måste det finnas förutsättningar för både ridsporten, orienteringen och friluftsliv i Bastasjö. Det är inte rimligt att orienterare, vardagsmotionärer och ryttare ska behöva dela samma spår. Därför vill vi moderater att kommunen tar initiativ till att utöka och förbättra separata ridvägar. Allt detta i samförstånd med de olika markägarna, tillägger Brunsberg
 
Idag sköter Karlskrona Skid och Orienteringsklubb motionsspåren i Bastasjö, vilket gör dem tillgängliga för både vardagsmotionärer och orienterare.
 
-Att spåren är tillgångliga för både vardagsmotionärer och orienterare är av stor vikt för folkhälsan och klubben sköter spåren föredömligt. Vi moderater kommer att återkomma med satsningar för ett mer utbyggt friluftsliv i vår budget. Vi kommer inte gå med på att det blir tillåtet att rida på de skid- och orienteringsspår som KSOK sköter och underhåller, som S-styret föreslår i de nya kommunala ordningsstadgarna. Istället måste kommunen utöka och förbättra separata ridvägar i Bastasjö, avslutar Brunsberg.
 
För mer kontakt kontakta
Camilla Brunsberg (M)
Oppositionsråd och gruppledare för moderaterna.
0709-31 30 01
 
  

torsdag 16 mars 2017

Nyhetsbrev från Camilla Brunsberg

Nu lanserar vi moderater ett 12- punktsprogram för ett tryggare Karlskrona. Igår bjöd vi in media till en presskonferens då vi presenterade ett 12-punktsprogram för ett tryggare Karlskrona. Vi tydliggör konkreta förslag hur kommunen måste utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Karlskrona. Vi har också skrivit en partimotion angående vårt 12-punktsprogram för trygghet som hela vår kommunfullmäktigegrupp står bakom.
Vi moderater ser trygghet som en grundläggande förutsättning för god livskvalitet. Många väljer att bo och leva i vår kommun tack vare den fantastiska livskvalité och attraktionskraft som finns i hela Karlskrona kommun. Vår skärgård, skog, natur, attraktionskraft med närhet till samhällsservice ger möjligheter till ett rikt liv. Våra kommuninvånare förväntar sig hög kvalité i välfärden samt en tillgänglig och effektiv service. En av de mest grundläggande förutsättningarna för att våra invånare ska fortsätta uppskatta den livskvalitén som finns att uppnå i vår kommun är att alla ska kunna lita på tryggheten. Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan och på alla offentliga platser. I Karlskrona måste alla kunna lita på tryggheten.
I en orolig tid med allvarliga händelser i vår omvärld och med en polis som har bristande resurser, ser vi att otryggheten breder ut sig i vårt samhälle. Karlskrona kommun måste ta initiativ till fler och tydligare insatser för att öka tryggheten.
Därför vill vi Moderater att kommunen fokuserar på och ser över ett antal åtgärder som vi anser att kommunen skulle kunna gå vidare med för att stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Igår presenterar vi Moderater ett 12 punkts program för hur vi vill att kommunen ska stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Åtgärder som vi moderater vill att kommunen tar initiativ till:
1. Kräva fler poliser i Karlskrona.
2. Tydliggöra samverkansavtalet med tydliga krav och förväntningar samt uppföljning.
3. Förstärka bevakningen i kommunen genom väktarbolag.
4. Öppna en trygghetsmail som möjliggör tips från allmänheten om till exempel otrygga platser.
5. Ansöka om tillstånd för övervakningskameror vid otrygga platser.
6. Utveckla vårt framgångsrika arbetssätt kring grannsamverkan för att förebygga inbrott i hemmet.
7. Utöka antalet trygghetsvandringar till att omfatta även tätorter och landsbygd samt att detta görs regelbundet.
8. Öka Fältgruppen.
9. Bjuda in föräldrar till ungdomar som är i riskzonen för stöd och information.
10. Stärka samverkan mellan kommun, polis, näringsliv och föreningar.
11. Satsa på och prioritera det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer.
12. Prioritera och skapa en nolltolerans mot hedersvåld och förtryck.
Avslutningsvis vill vi poängtera att kommunen kan ta initiativ till att göra en hel del, men vi har alla ett gemensamt ansvar att skapa ett tryggt och säkert Karlskrona. Det är genom samverkan mellan kommun, polis, näringsliv, föreningsliv och invånare som vi skapar en känsla av gemenskap, identitet och framtidstro vilket är nyckelförutsättningar för trygghet. Tryggheten är basen i vårt samhälle och är ett prioriterat område som vi ständigt måste arbeta vidare med och det gäller att aldrig slå sig till ro.
Camilla Brunsberg, gruppledare och oppositionsråd

12 konkreta åtgärder för ett tryggare Karlskrona
Vi moderater lanserar nu ett 12-punkts program för att utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Karlskrona. Karlskrona kommun måste ta initiativ till att utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Vi moderater ser trygghet som en grundläggande förutsättning för god livskvalitet. Många väljer att bo och leva i vår kommun tack vare den fantastiska livskvalité och attraktionskraft som finns i hela Karlskrona kommun. Vår skärgård, skog, natur, attraktionskraft med närhet till samhällsservice ger möjligheter till ett rikt liv. Våra kommuninvånare förväntar sig hög kvalité i välfärden samt en tillgänglig och effektiv service. En av de mest grundläggande förutsättningarna för att våra invånare ska fortsätta uppskatta den livskvalitén som finns att uppnå i vår kommun är att alla ska kunna lita på tryggheten. Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan och på alla offentliga platser. I Karlskrona måste alla kunna lita på tryggheten.


I en orolig tid med allvarliga händelser i vår omvärld och med en polis som har bristande resurser, ser vi att otryggheten breder ut sig i vårt samhälle. Karlskrona kommun måste ta initiativ till fler och tydligare insatser för att öka tryggheten. 


Därför vill vi Moderater att kommunen fokuserar på och ser över ett antal åtgärder som vi anser att kommunen skulle kunna gå vidare med för att stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.


Idag presenterar vi Moderater ett 12-punkts program för hur vi vill att kommunen ska stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Åtgärder som vi moderater vill att kommunen tar initiativ till:

 1.  Kräva fler poliser i Karlskrona
 2. Tydliggöra samverkansavtalet med tydliga krav och förväntningar samt uppföljningar
 3. Förstärka bevakningen i kommunen genom väktarbolag.
 4. Öppna en trygghetsmail som möjliggör tips från allmänheten om till exempel otrygga platser.
 5. Ansöka om tillstånd för övervakningskameror vid otrygga platser.
 6. Utveckla vårt framgångsrika arbetssätt kring grannsamverkan för att förebygga inbrott i hemmet.
 7. Utöka antalet trygghetsvandringar till att omfatta även tätorter och landsbygd samt att detta görs regelbundet.
 8. Öka Fältgruppen.
 9. Bjuda in föräldrar till ungdomar som är i riskzonen för stöd och information.
 10. Stärka samverkan mellan kommun, polis, näringsliv och föreningar.
 11. Satsa på och prioritera det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer.
 12. Prioritera och skapa en nolltolerans mot hedersvåld och förtryck.


Avslutningsvis vill vi moderater poängtera att kommunen kan ta initiativ till att göra en hel del, men vi har alla ett gemensamt ansvar att skapa ett tryggt och säkert Karlskrona. Det är genom samverkan mellan kommun, polis, näringsliv, föreningsliv och invånare som vi skapar en känsla av gemenskap, identitet och framtidstro vilket är nyckelförutsättningar för trygghet. Tryggheten är basen i vårt samhälle och är ett prioriterat område som vi ständigt måste arbeta vidare med och det gäller att aldrig slå sig till ro.


Läs artikel i BLT


Läs artikel i Sydöstran